ПАНТЀРОВ

ПАНТЀРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е на, от пантера. Там имаше .. седнали .. върху тигрови и пантерови кожи. Ст. Загорчинов, ДП, 308.

2. Който е типичен, свойствен за пантера; пантерен. Пантеров скок.

Списък на думите по буква