ПА̀НТИ

ПА̀НТИ мн., ед. (рядко) па̀нта, ж. Остар. и диал. Карти за игра. — Я хвърли тоя парцал! — казваше отекчен Чудото. — Дай да ударим едни панти . — Какви панти? — питаше разсеяно Златан .. — Ама си глу‑

пав! Панти значи карти .. Разбираш! .. Карти за игра. П. Вежинов, ВР, 79.

— От гр. φάντης, φάντες.

Списък на думите по буква