ПА̀НТИЧКА

ПА̀НТИЧКА ж. Умал. от панта. Ще купя пантички за долапчето да не зее повече. Н. Каралиева, Н, 34.

Списък на думите по буква