ПА̀НТО

ПА̀НТО-. Първа съставна част на сложни думи със значение 'цял, всецял, всеобхващащ'; пан-.

— От гр. πAν, παντός 'всеки; цял; всичко'.

Списък на думите по буква