ПАНТОГРА̀ФЕН

ПАНТОГРА̀ФЕН1, ‑фна, ‑фно, мн. ‑фни, прил. Спец. Който се отнася до пантограф1. Скицата на осовата мрежа се изработва върху пантографно копие на регулационния план в мащаб 1:5000. В. Груев, НПГ, 285. Стружкова обработка [на метали] е струговането, фрезоването,.., ръчно или пантографно гравиране и пр. Н. Николов, М, 248.

ПАНТОГРА̀ФЕН

ПАНТОГРА̀ФЕН2, ‑фна, ‑фно, мн. ‑фни, прил. Електр. Който се отнася до пантограф2.

Списък на думите по буква