ПАНТОГРАФЍРАНЕ

ПАНТОГРАФЍРАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от пантографирам. Копиране чрез пантографиране се употребява най-често, когато се иска да се получи копие в по-дребен мащаб. В. Груев, НПГ, 100.

Списък на думите по буква