ПАНТОМЍМИКА

ПАНТОМЍМИКА ж. Спект. Изразителни движения на човешкото тяло, които наред с мимичните форми изразяват вътрешни преживявания. По мимиката, пантомимиката, по интонацията и тембъра на гласа, ние съдим за душевното състояние на човека. Псих. X кл, 68.

— От гр. παντόμιμος 'който подражава на всичко' през рус. пантомимика.

Списък на думите по буква