ПАНТЮРКЍЗЪМ

ПАНТЮРКЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма м. Идейно-политическо течение, доктрина, възникнала в началото на XX в. в Турция за обединявяне под властта на Турция на всички тюркски народи и племена.

— Гр. пан‑ + тюркизъм.

Списък на думите по буква