ПА̀НЦЕРЕН

ПА̀НЦЕРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Спец. Който се отнася до панцер (обикн. във 2, 6 и 7 знач.); панцеров. Равномерният ход на машината се осигурява с махово колело.. Подаващият (транспортиращ) механизъм се състои от три въртящи се вала: панцерен.., рифлен.. и гладък. Ст. Младенов и др., ОТК, 44.

Панцерни риби. Зоол. Клас риби с два подкласа, появили се през силура и изчезнали в края на девона, които са имали хитинова обвивка и са стигали на дължина 5-6 м. Placodermi. Потомци на панцерните риби са съвременните хрущялни риби. Биол. IX кл, 35.

Списък на думите по буква