ПА̀ПА

ПА̀ПА, ‑та, мн. ‑и, м. Върховен глава на католическата църква със седалище в Рим и на папската държава Ватикан. А тоя манастир има свое минало .. Тука е живял основателят му, дядо Йосиф Соколски.., който бе ходил в Рим да предаде в лоното на папата православния български народ. Ив. Вазов, Съч. XVII, 105. Жените .. триеха притеснено потните си длани и опъваха шии към пътя. Оттам щеше да се зададе негова милост — отецът, повелителят, пратеникът на папата и на небесните апостоли. Ц. Лачева, СА, 6. Но питам се, о, Константине, ако един папа и един кардиналски съвет приемат за свое дело твоята концепция, какво още трябва да направиш самият ти, та да бъде единството ни пълно? Й. Вълчев, СКН, 555. Великденско послание и благословия на папата.

В Рим живял, папата не видял. Книж. Ирон. Употребява се за човек, който е пропуснал да извърши най-главното, или да забележи най-очевидното.Съм (ставам/стана) по-голям католик <и> от папата; Съм по̀ католик <и> от папата. Разг. Съм или ставам човек, който е предан на дадена идея до фанатизъм. Свещеникът апелираше към благост и търпение, а един момчешки глас оспорваше призива на домакина: по милост ги приели в ротата, а те, келешите, веднага станали по-големи католици от папата. Д. Вълев, З, 300. — Фашизмът, Ванко, си остава винаги фашизъм.. — Ти, бай Василе,

си по̀ католик и от папата! Сталин се разбра с Хитлер, а ти. М. Грубешлиева, ПИУ, 123.

— От гр. παππ@ς 'поп, свещеник' и лат. papa.

ПАПА̀

ПАПА̀ м. Разг. Татко (обикн. в речта на лица, говорещи френски език или маниерно представящи се за хора с европейско възпитание). — А как е папа̀ днес? — запита тя майка си с внезапно променен тон. Дори се усмихна. М. Грубешлиева, ПП, 203. Особено много го [бащата] тревожеше мисълта за Емил, който и сега, при неочакваната среща, театрално разпери ръце и възкликна: — О, папа, какъв е тоя сюрприз? Х. Русев, ПЗ, 33. Евгений отиваше до втората врата и подръпваше пискюла на един висещ до нея шнур. Отвътре издрънкваше малка камбанка и веднага след това дотърчаваше слугата и се караше: — Защо смущаваш папа̀, Евгений? Папа̀ ще се сърди, че дърпаш тоя звънец! П. Спасав, ХлХ, 183.

— От фр. papa.

Списък на думите по буква