ПАПАГА̀Л

ПАПАГА̀Л м. 1. Тропическа птица с ярко оцветени пера, извит клюн и месест език, която може да се приучи да изговаря механично отделни думи. Край нас мина продавач на късметчета с латерна, обрамчена на гърдите .. Проскубан папагал клюмаше на рамото му. Бл. Димитрова, ПКС, 260. По дърветата пъргаво подскачаха и крещяха малки маймуни, а на един сух клон беше кацнал зелен папагал. М. Марчевски, ОТ, 51. Дойде старият Дон Антонио, един венецуелски пътешественик и ловец със слугата си, едно куче и два опитомени папагала. ПН, 1932, кн. 1, 11. Широко разпространени и извънредно богато оцветени са папагалите. Най-голям брой видове от тях се срещат в Австралия, а на второ място — в Южна Америка. К, 1963, кн. 4, 28.

2. Прен. Неодобр. Човек, който повтаря чужди думи и мисли. Какъв си папагал! Политически папагал.

3. Само мн. Зоол. Разред птици, обхващащи около 360 вида с различна големина (от 9 см до 1 м) с ярко оцветени пера, масивна човка, извита в горната част, обитаващи тропическите гори. Psittaciformes.

Повтарям/повторя (разказвам/разкажа) като папагал. Разг. Неодобр. Повтарям дословно механично нещо, което съм чул или прочел. Карата.. го понатупа заради приказките, дето беше научил от Назъма и ги повтаряше като папагал. П. Ангелов, Ж, 22. — От тебе съм го чула... Един път щяхте да ходите на театър с мама и баба и ти каза: "Ама че сте тежки гемии!" — Е, добре де — казвам малко смутено аз, — а защо трябва да повтаряш като папагал всички глупости, които говорят възрастните? П. Незнакомов. МА, 83-84. Калистратов беше все пак суров човек, искаше от нас да зубрим и да разказваме като папагали, и безжалостно пишеше двойки. Д. Немиров, КБМ, кн.1, 29.

— От ар. през гр. παπαγάλος, ит. pappagallo.

Списък на думите по буква