ПА̀ПАНЕ

ПА̀ПАНЕ ср. 1. Отгл. същ. от папам; ядене.

2. Разг. Храна, провизии. Папането е на привършване — останаха само 2-3 консерви.Слагай нещо за папане, че съм умрял от глад.

Списък на думите по буква