ПАПА̀ХА

ПАПА̀ХА ж. Висока мъжка кожена, обикн. астраганена шапка, характерна за националния костюм на някои кавказки народи. Шапката му е също нова, от кожа — това е много удобна за зимата сибирска шапка — папаха. Г. Караславов, Избр. съч. III, 74. // Част от униформата на казаците и на висши военни в Русия. Генералска папаха.

— От тур. papak през рус. папаха.

Списък на думите по буква