ПА̀ПЕРТ

ПА̀ПЕРТ м. Остар. Църк. Затворена, понякога обградена със стена площадка пред входа на православна черква; притвор. Първите зари на месечината ми посочиха развалините на стария манастир; аз прескочих паперта, и .. са намерих в параклиса. Ч, 1875, бр. 5, 236. След литургията бива разход колкото един час и всяк си отива в килията да си почине, после ся дава знак (хабер) с малкато камбанче за трапезата, и тогава всичките .. собират ся пред церквата в паперта (в нартиката). Неофит Рилски, ОМР,128.

— От рус. паперть.

Списък на думите по буква