ПАПИЙО̀Н

ПАПИЙО̀Н м. Рядко. Папийонка. Колю обаче е упорит: той държи на етикециите — къде на друго място би могъл да покаже новоушития смокинг с широко откритата жилетка, през отвора на която ще се видят блестящите от чистота всеки ден сменявани горни ризи с красивите златни копчета и с модерно вързания папийон? М. Кремен, РЯ, 201.

Списък на думите по буква