ПАПЍН

ПАПЍН м. Физ. Парен котел, който не изпуска парата; папинов котел.

— Фр. papin от собств.

ПА̀ПИН

ПА̀ПИН м. Диал. Глупак, будала; папиня. Само за думата глупав ние имаме толкова още разнообразни термини: .. Михал, галфон, папин. Ив. Вазов, Съч. IX, 114. — Тамам — чиляк, хасал чиляк, не е като вас папин да расте на шкембе и да го е страх и от сянката му. Косерка не са го нарекли бадехава! Ц. Гинчев, ГК, 128.

— От гр. π@πια 'патица'.

ПА̀ПИН

ПА̀ПИН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Папски. Когато е славянското священство на Запад гонено било, което е несносният и злобният папин епископ Вихинг произвел, най-напред наедно с Климента неустрашимо е бранил правдата. Х. Йоанович, Ц (превод), 30. Италия завзима Неаполитанското царство, папината държава,.. Ломбардийското кралевство, на което главний градове са Милан и Венеция. Е. Васкидович, ПП (превод), 46. На тоя събор [в Клермон] ся събрали толкова много благородници или рицари, чтото у града нямало място, где да ся смести това множество, което ся слитнало да чуе папината проповед. Й. Груев, КВИ (превод), 83.

Списък на думите по буква