ПАПИРОЛО̀ГИЯ

ПАПИРОЛО̀ГИЯ ж. Езикозн. Помощна историческа наука, която се занимава с изследване на папирусите и писмените извори, написани на пергамент, дърво и други материали.

— От гр. π@πυρος 'хартия' + -логия.

Списък на думите по буква