ПАПЍСТ

ПАПЍСТ м. Привърженик на папството и папизма; католик. Както има дни тука [в Рим], когато ставаш язичник, така има също дни, когато се чувствуваш папист. К. Величков, ПССъч. III, 12. Почти в сянката

на тая още права камбанария, която зазвъня на свети Вартоломей, нека не само англичани и французи, италианци и немци.., но тези, които бяха именувани паписти и тези, които бяха именувани хугеноти, се признаят за братя. Б. Болгар, ПД, 180-181.

— Фр. papiste.

Списък на думите по буква