ПАПИЩА̀ШЕСТВО

ПАПИЩА̀ШЕСТВО, мн. няма, ср. Остар. и диал. Неодобр. Дейност, проява на папищаш. Вестник "България".. го [Ботю Петков] е нападал твърде жестоко, защото и той нападал редактора му за неговото папищашество в колоните на "Цариградски вестник". З. Стоянов, ХБ, 28.

— Друга форма: патеща̀шство.

Списък на думите по буква