ПАПИЩА̀ШИН

ПАПИЩА̀ШИН, мн. папищаши, м. Остар. и диал. Неодобр. Папищаш; папищанин. В черква не ходи никога!.. Папищанин и скот бесарабски! Ив. Вазов, Съч. VII, 40-41. — Ние ви протягаме ръка, сънародници! Не я отблъсквайте! Да се обединим против фанариотската тирания! — Стига! Стига! — ревяха от дъното на двора и към оратора полетяха развалени плодове. — Кой ще му отговори на господина папищашина? — викаха отвред. Ст. Дичев, ЗС I, 55.

Списък на думите по буква