ПАПЍЯ

ПАПЍЯ ж. Остар. и диал. Патка. Петелът литнал на гредите и къркъдъкал; .. а папията викала: "Квак, квак, квак!" СГ, 1894, кн. 1, 341.

Списък на думите по буква