ПА̀ПКА

ПА̀ПКА ж. Две мукавени или картонени корици, понякога покрити с плат, кожа или направени от пластмасова материя, които могат да се разтворят и в които се държат книжа, документи, ръкописи и под. Той затвори телефона, отново намести очилата и пак запрелистя книжата в папката. В. Нешков, Н , 455. Станкулов седна до бюрото и разтвори папката с докладите. М. Марчевски, П, 164. Просителите бяха толкова много, че почти не се виждаше адвокатът, седнал зад една дълга маса, отрупана с дебели папки. К. Калчев, ПИЖ, 88. Тръгвам към книжарницата. Търся от доста време меки папки, но все ми казват, че няма. Какво стана с тези меки папки, бюрокрацията ли ги изяде? Ж. Шемтов, ФП, 25. Папка за чертежи. Папка за рисунки.

— От нем. Pappe през рус. папка.

Списък на думите по буква