ПАПРАТОВЍДЕН

ПАПРАТОВЍДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Само в съчет.: Папратовидни растения. Бот. Отдел спорови растения, които включват папратови, плаунови и хвощови растения. Pteridophyta. Черните каменни въглища съдържат 75-90% въглерод .. Образувани са главно от папратовидни и дървесни растения. Р. Христов и др., Г, 40. Към края на палеозойската ера климатът станал по-сух и студен. Много от гигантските папратовидни растения загинали. Д. Божков, ПЖ, 15. Климатичните условия през карбон били особено благоприятни за развитието на споровите растения. Климатът бил топъл и много влажен. Това позволило да се развият папратовидните растения — плаунови, папратови и хвощови. П. Мандев, СПВ, 16.

2. Бот. Като същ. папратовидни мн. Папратовидни растения. През този период [карбон] папратовидните били в биологичен прогрес. ОБиол. X кл, 34.

Списък на думите по буква