ПАПРЍЦА

ПАПРЍЦА ж. Диал. Желязна част на воденица, която предава въртенето от оста на камъка. От паяжинясалите прозорчета на водениците .. блещукаха жълти светлини. Паприците тракаха и воденичните колелета шумяха. Ламар, ПР, 87.

Списък на думите по буква