ПАПУА̀СИ

ПАПУА̀СИ мн., ед. (рядко) папуа̀с м. 1. Племена от негроидната раса, населяващи главно о. Нова Гвинея. — Какво искаш? Да се движат Н-чани към прогреса с биволска кола? С бързината на волска талига? Ти мислиш, че Н-чани са като папуасите отпреди сто и петдесет години? А. Гуляшки, ДМС, 312.

2. Само ед. Отделно лице от това племе.

Списък на думите по буква