ПАПУДЖИЛЪ̀К

ПАПУДЖИЛЪ̀К, мн. няма, м. Остар. и диал. Папукчийство. Току почнала да му [на Андон] куца прилепската търговия, що я работел во папуджилъко и во продааньето на стока кондураджиска. СбНУ XXIX, 163.

— От перс. през тур. pabuççuluk.

Списък на думите по буква