ПАПУКЧИЙНИЦА

ПАПУКЧИЙНИЦА ж. Остар. и диал. В миналото у нас — работилница в която се правят папуци. В папукчийницата на Минча Гръмника чукчетата припряно удряха. Д. Марчевски, ДВ, 25.

— Други форми: папу̀хчийница, папу̀чийница.

Списък на думите по буква