ПАПУ̀ЛА

ПАПУ̀ЛА ж. Мед. Малка червена подутина върху кожата, подобна на пъпчица, която се получава при възпаление на инжектирано място или при някои заболявания. Папулата е плътно ограничено възловидно образувание, надигнато над повърхността на кожата, с кръгла, овална или неправилна многоъгълна форма, с различен цвят — розов, розововиолетов, медночервен или кафеникав. Ил. Петков и др., КВБ, 35. Ако реакцията е положителна, след 24-72 часа на мястото на инжекцията се образува папула, обкръжена от възпалителен инфилтрат. Л. Митов и др., ВБ, 101. При болни от сифилис се наблюдава мехурчест обрив, разпръснат по кожата. За сифилиса са характерни и папулите — надигнати над кожата, плътни, с бакъреночервен цвят. Л. Митов и др., ВБ, 32.

— Лат. papula.

Списък на думите по буква