ПАПУ̀ЛКА

ПАПУ̀ЛКА1 ж. Мед. Умал. от папула. Ако реакцията е положителна, след 24-48 часа на мястото, където е била туберкулиновата капка, се образува папулка, заобиколена от възпаление на кожата. Л. Митов и др., ВБ, 101.

ПАПУ̀ЛКА

ПАПУ̀ЛКА2 ж Остар. и диал. Помпон. — Чехли ще купя на мама — реши Любчо. Най-много му харесаха едни червени чехли с папулки, той ги плати на касата и пое пакета под мишница. Ст. Илчев и др. РРОДД, 337.

Списък на думите по буква