ПАПУНЯ̀СВАНЕ

ПАПУНЯ̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от папунясвам.

Списък на думите по буква