ПАПУ̀Р

ПАПУ̀Р, м. 1. Многогодишно блатно растение с високо меко стебло, от което се плетат рогозки, торби или се използва като уплътнител на бъчви и др.; рогоз, шавар. Из блатата и локвите се показват заострените листа на тръстиката,.., дебелите и меки папури. Ем. Станев, ЯГ, 69. Водата не помръдваше, беше сякаш мъртва. Но тази измама скоро се разкриваше от ръждивия папур, който застилаше водата надолу и опъваше стъблата и листата си на север. Ст. Станчев, НР, 34. По излинялата му периферия [на езерото] все по-навътре и по-навътре и по-навътре влизали папурът, тръстиката, ежовата главичка и различни други блатни растения. В. Бешковски и др. ЕП, 41. Тук брегът прави гънка, водата тече спокойно и мие надвесените листа на лютичета, папур и дива мента. Г. Мишев, ЕП, 146. При затваряне на дъното бурето се папурясва с качествен папур. М. Киров, ТК, 153.

2. Само ед. Много папури, израсли на едно място. Един щъркел излетя над папура с мокри червени крака. Л. Михайлова, Ж, 46. Най-после се спуснах по нанадолно място в дола, дето бе вирът и протичаше лениво вада, зарасла с папур. Н. Бончев, ТБ (превод), 47.

3. Остар. и диал. Царевица. Една вечер, в първите дни на октомврия, бяха се събрали на двора на чифлика стотина селяни и селянки на тлака да белят папури. Ив. Вазов, Съч. XIV, 90. Царевицата, която носи различни имена, тъй напр. папур, мисир, кукуруз, мамули, гагуци, гълъби и моруз, и ячмикът се раждат на всякъде из страната и се сеят в доста голям размер. А "България", 42. Ей го на̀, хаджи Христо .. Отворил бакалски дюкян и кръчма, и да не смееш да пазаруваш от друг дюкян към пазара. Само от хаджи Христовия. Дава на вересия, а подире не можеш му се изплати с грозде, боб, папур. Д. Марчевски, ДВ, 82. Земята [в Молдова] е насъде чернозем.., изважда много всякакво жито и папуре. И. Богоров, КГ, 160. Мексико е страна богата с жита, ориз, папури, вино. С. Бобчев, ПОС (превод), 289.

4. Само ед. Бот. Род водни многогодишни растения с подземни коренища. Typha.

— От гр. π@πυρος.

Списък на думите по буква