ПАПУРА̀ЧКА

ПАПУРА̀ЧКА ж. Диал. Царевично стъбло; папурак, папурвина. Зимата хвърляше в планината снежен кожух, само стъпките на добитъка тъмнееха по белия път и замръзнали папурачки лежаха тук-там разхвърляни по белия сняг. З. Сребров, МСП, 28. Наоколо се усеща отлива на омразата. В пръснатите папурачки, в спокойното преживяне на кравите се съдържа този сок на живота, без който не би имало нищо ценно. З. Сребров, Избр. разк., 247.

Списък на думите по буква