ПАПУ̀РЕН

ПАПУ̀РЕН, ‑рена, ‑рено, мн. ‑рени, прил. 1. Който е на папур. Вдигнала възмутен поглед нагоре, жабата откри два комара, които си шушукаха под папурените листа. П. Бобев, ЗП, 44.

2. Който е направен, изработен или получен от стеблото на папур. На два пъти се засякоха с другоселците, ония бяха успели да продадат една папурена рогозка на загуба. Й. Радичков, СР, 153. Твърде много хора живеят с представите.., че моряшкият бит е брезентена койка в тъмна дупка, вода в бъчонка и храна в папурена торба. Б. Трайков, ВО, 9. Папурени шапки.

3. Остар. и диал. Царевичен. — Тъй било то! .. Като са строги законите им, да изловят крадците.. Ама не ги ловят ки! .. Защо им са! .. Лани две торби папурено брашно ни отмъкнаха. К. Калчев, ПИЖ, 23. Двайсет и пет оки и половина чисто брашно и 32 оки и триста драма папурено, колко оки стават? Р. Каролев, РЗМ, 5. От Андреова ден денят наедрява сякой ден колкот папурено зърно. П. Р. Славейков, БП II, 15.

Списък на думите по буква