ПАПУРЯ̀САН

ПАПУРЯ̀САН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. За бъчва и под. — който е уплътнен с папур. Преди парафиниране буретата трябва да

бъдат добре изсушени, почистени от прах и стърготини, папурясани от едното дъно и с набити обръчи. М. Киров, ТК, 151.

Списък на думите по буква