ПАРА̀БЀЛОВ

ПАРА̀БЀЛОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до парабел; парабелен. Внезапно над главата ѝ [на Росинка] екнаха два последователни парабелови изстрели и прекъснаха трескавите ѝ мисли. Д. Ангелов, ЖС, 281.

Списък на думите по буква