ПАРАБОЛОВЍДЕН

ПАРАБОЛОВЍДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Спец. Който има вид, форма на парабола1. При движението на течностите в тръби, открити канали, реки и др., скоростта в напречното сечение не е навсякъде еднаква .. В открити канали скоростта, в която и да е вертикала, се увеличава от дъното нагоре, като се разпределя по една параболовидна крива. Й. Ганчев, Х, 79. В експерименталната база по хелиотехника в град Ташкент има няколко хелиоинсталации за производство на електрическа енергия. Една от тези уредби има параболовидна огледална чаша с диаметър 10 метра. К. Кузов, ПВС, 108.

Списък на думите по буква