ПАРАБОЛОЍД

ПАРАБОЛОЍД м. Спец. Вид геометрична повърхнина, получавана от завъртването на парабола на 180°. При движението на течностите в тръби, открити канали, реки и др., скоростта в напречното сечение не е еднаква .. Разпределението на скоростта става по един параболоид. Й. Ганчев, Х, 79. За да се подобрят телескопите, сферичната аберация може значително да се намали, като се увеличи дължината на тръбата.. Друг изход от затруднението се търсил в замяната на кълбото с по-сложни повърхности — елипсоид, параболоид, хиперболоид. Ив. Въжарова, ИН, (превод), 39. Хиперболични параболоиди. Ротационни параболоида.

— Фр. paraboloïdе.

Списък на думите по буква