ПАРАВА̀Н

ПАРАВА̀Н1 м. 1. Приспособление във вид на сгъваема преграда, с обтегнат на правоъгълни рамки плат, ламарина или друг материал, за предпазване от топлина, течение или прикриване на нещо. В стаята имаше гардероб от полиран орех.., етажерка с книги и кутии.., платнен параван, зад който върху маса бяха наредени фотографски пособия. Б. Болгар, Б, 29. Пристъпи [Асен] към лежанката, полузакрита от многоцветен параван. О. Василев, Т, 208. Всеки от синовете [във Виетнам], щом се ожени, прибавя в общата стая още един бамбуков одър или се отделя от другите с двуметров параван. Ал. Гетман, ВС, 266. Стените ѝ [на бараката] бяха отрупани с цветни репродукции от списания и с платната на художника. После имаше един параван от зебло. Б. Шивачев, ПЮА, 254.

2. Прен. Прикритие. — Аз настоявам да дойдеш, защото ми е неудобно да пътувам с татко Пиер сама. — Ах!... Така ли? — Мария се разсмя. Значи, търсиш параван! — Да, мила!... Само ти ли имаш право да пазиш реномето си? Д. Димов, Т, 48. А за да приспиш още по-дълбоко читателя, подвхвърли му авторитетните имена на известни чужди писатели. Зад тоя параван той е пълен господар над читателя. Р, 1927, бр. 225. Аз се измъкнах тихичко из вратата .. И престанах да ходя вече в апартамента, защото все ми се струваше, че са ме използували за параван, макар да бях обикновено техническо лице. К. Калчев, СР, 69.

— От ит. paravento през фр. paravent 'преграда срещу вятър'.

ПАРАВА̀Н

ПАРАВА̀Н2 м. Мор. Подводно съоръжение, теглено на буксир от кораб за прочистване на морето от мини или за предпазване от сблъскване с тях.

— От фр. paravent.

Списък на думите по буква