ПАРАГВА̀ЕЦ

ПАРАГВА̀ЕЦ, мн. ‑айци, м. Лице от основното население на Парагвай, държава в Южна Америка.

Списък на думите по буква