ПАРАГЕНЀЗА

ПАРАГЕНЀЗА ж. Минер. Общо находище на някои групи минерали, образувани при едни и същи условия. Изучаването на минералната парагенеза спомага за изясняване на геоложките условия, при които е станало образуването на самото месторождение. В. Велчев, РМ, 117. Парагенезата представлява асоциация на минерали, образувани съвместно в един или друг етап на минералообразуването. Г. Георгиев, МП, 138.

Списък на думите по буква