ПАРАГРА̀МА

ПАРАГРА̀МА ж. Езикозн. 1. Правописна грешка, при която една буква се замества с друга или пък една дума с друга.

2. Игра на думи.

— Гр. παράγραμμα и лат. paragramma.

Списък на думите по буква