ПАРАГРА̀ФЕН

ПАРАГРА̀ФЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Книж. Който се отнася до параграф. Параграфен текст.

Списък на думите по буква