ПАРАГРАФЍСТ

ПАРАГРАФЍСТ м. Остар. Лице, получило предимство или някаква облага не по силата на закон, а въз основа на някой параграф в наредба или правилник. — Заповядайте! Повиквателна заповед .. — Не си ли служил досега? .. — Отлагал съм се. — Като параграфист? К. Калчев, ЖП, 273.

Списък на думите по буква