ПАРАГРА̀ФНО

ПАРАГРА̀ФНО. Нареч. Книж. Според параграф, по някакъв параграф. От града е родом бай Филчо Бездокачението .. — Служих в общината, — вика, — деветнайсет години, три месеца и осем дена и ме уволниха, че не мога да карам една гальота. Не за кражба и лъжа, а в интерес на службата, значи. Параграфно ме уволниха. Чудомир, Избр. пр, 84.

Списък на думите по буква