ПАРАГЬО̀З

ПАРАГЬО̀З прил. неизм.Остар. и диал. Който е алчен за пари. Старозагорският кадия Мехмед Хулеси ефенди Къбръзлъ,.., той справедлив, но от друга страна парагьоз и лаком за пари, и вземаше много пари от.. разните дела. М. Кънчев, В, 113.

— Тур. paragöz.

Списък на думите по буква