ПАРА̀ДЕН

ПАРА̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Предназначен за парад; празничен. В църквата имаше малко хора .. офицери в парадни мундири. П. Вежинов, НБК, 98. Те [офицерите] бяха в парадна униформа .. Почнаха се оживени разговори; всеки правеше своите догадки. С. Радев, ССБ II, 61.

2. Който е предназначен за тържествени случаи. Живеехме скромно в 7-стаен апартамент, с два коридора — северен и южен, два клозета и два входа — черен и параден. Парадният вход бе облицован с мрамор и само донякъде приличаше на министерски. Ж. Шемтов, ФП, 4. А приемите в парадните салони! Горките чужденци.., колко жалки изглеждаха всред тоя блясък. Р, 1926, бр. 203, 1-2. Прекрачвайки последните две стъпала, той нахълта в парадния вестибюл. А. Гуляшки, ДМС, 86.

Списък на думите по буква