ПАРА̀ДНО

ПАРА̀ДНО нареч. 1. Като на парад. — Жителите на селото .. извикаха отдалеч двамата наши пратеници, които ни посрещнаха над селото. Ние са наредихме парадно, двама по двама, певците запяха маршът и Бенковски изтегли саблята. З. Стоянов, ЗБВ II, 122.

2. Официално. Идваха [чужденците] парадно облечени, като че това имаше значение за Бенковски, радваха се привидно на станалото и предвещаваха пълна победа. Л. Стоянов, Б, 120.

3. Тържествено. Директорът попита дежурния стражар за околийския началник и като научи, че е в канцеларията си, влезе парадно, с високо вирната глава. Г. Караславов, ОХ III, 218.

Списък на думите по буква