ПАРАДОКСА̀ЛНО

ПАРАДОКСА̀ЛНО. Книж. Нареч. от парадоксален. — На пръв поглед може да изглежда парадоксално, но ако писателят си избере за герой един мислещ човек, той ще извърши поврат преди всичко у самия писател. Ив. Сарандев, ЕС, 138. И ето, дойде време, когато пообезценената монета има по-висока стойност. Парадоксално, но факт. Д. Фучеджиев, Р, 195.

Списък на думите по буква