ПАРАЗИТОЛО̀ГИЯ

ПАРАЗИТОЛО̀ГИЯ ж. Спец. Комплексна биологична наука за изучаване на паразитизма при организмите, за болестите, причинявани от паразитите и методите за борба срещу тези заболявания у човека, животните и растенията. Секция по паразитология в Института по сравнителна патология на домашните животни.Курс по медицинска паразитология.Конкурс за преподавател при катедрата по паразитология във ВМИ.

2. Тази наука като учебен предмет в медицински, ветеринарномедицински и селскостопански учебни заведения.

3. Учебник по този предмет.

— Лат. parasitologia.

Списък на думите по буква