ПАРА̀КЛИСЧЕ

ПАРА̀КЛИСЧЕ ср. Умал. от параклис. — Днес е света неделя, та отецът служи в параклисчето — обясни тя. Ст. Загорчинов, Избр. пр III, 133. В скалите над този комплекс е издълбана една стаичка. Тя е с добре оформен вход, а вътре представлява правоъгълно помещение с форма на малко параклисче. Ст. Михайлов, БС, 20.

Списък на думите по буква